Primària és l'etapa educativa que abasta les edats compreses entre els 6 i 12 anys. Els objectius a assolir en aquesta etapa són:

• Adquirir destreses instrumentals bàsiques, tècniques d'estudi i fomentar hàbits de treball, per fer a l'alumne més autònom.

• Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat i interès.

• Fomentar la creativitat des de tots els àmbits del coneixement, incentivant les respostes originals als diferents plantejaments realitzats.

• Conèixer i utilitzar de manera apropiada el castellà i valencià. Despertar l'interès per l'ús d'una expressió escrita correcta.

• Fomentar el gust per la lectura com a mitjà per adquirir nous coneixements i com a entreteniment.

• Adquirir competència comunicativa bàsica en anglès que els permeta expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en situacions quotidianes. Fer ús de la mateixa com a llengua vehicular en àrees no lingüístiques.

• Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixen la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d'aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana.

• Utilitzar diferents mitjans de representació i expressió artística.

• Iniciar-se en la utilització, per a l'aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

• Estimular la participació dels nostres alumnes en certàmens externs.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar la teva experiència d'usuari Acceptar Més informació