Cultura pensament

 

FENT EL PENSAMENT VISIBLE

Què és el Model Educatiu Vess?

Els col•legis que estan utilitzant el Model Vess són centres d'excel•lència en l'ús del pensament visible de la Universitat de Harvard, així com altres metodologies per fomentar el pensament analític, crític i creatiu. Les arts formen part de l'aprenentatge usant el procés de l'artista aplicat a les altres àrees curriculars per fomentar els hàbits de ment, fent que el procés d'aprenentatge siga divertit, interessant i desafiant.

Estem treballant per crear una cultura de pensament usant el desenvolupament de PEP: Pensament com Estratègia Pedagògica:

El nostre enfocament ofereix una visió àmplia de l'educació en el procés del pensament i del desenvolupament dels hàbits de ment, elements fonamentals per a la vida de qualsevol individu.

El programa està dissenyat per ajudar els xiquets en la seua tasca de construcció de ment des de la infantesa fins a la maduresa. El programa té èxit perquè coneix i treballa amb els principis del desenvolupament natural del xiquet.

La seua flexibilitat proporciona una matriu que pot ser incorporada dins de qualsevol currículum o programa acadèmic.

És una eina de suport educatiu que expandeix les alternatives metodològiques de l'educador.

Un dels components més destacats d'aquest projecte és el seu enfocament cap al Pensament Visible, que proposa la idea d'ajudar els estudiants a "veure" les accions (moviments) que tenen lloc en la seua ment quan estan pensant. L'objectiu és que els xiquets interioritzen els processos i moviments que condueixen a un pensament més crític i objectiu. Les persones aprenen millor a través d'experiències; a causa d'això, quan els estudiants "veuen" i experimenten els processos subjacents al seu pensament, milloren en l'aplicació d'aquests processos i com a resultat, desenvolupen les habilitats de pensament més del que serien d'una altra manera.

Rutines i destreses de pensament

La rutines i destreses de pensament són les eines bàsiques que ens ajuden a integrar estratègies cognitives definides sobre com aprendre a aprendre, animant i estimulant els alumnes a pensar sobre el seu propi pensament. Utilitzades com a eines per a l'aprenentatge de l'alumne en tota la seua trajectòria educativa des de l'etapa d'Infantil fins fnalizar el Batxillerat.

 

Innovació

 

Treball cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu és un gran catalitzador d'habilitats acadèmiques i socials. Engloba un conjunt de pràctiques a través de les quals els alumnes treballaran conjuntament per assolir objectius comuns, el que permetrà que tots els alumnes en major o menor mesura assoleixen els objectius plantejats.

L'aprenentatge cooperatiu és un gran catalitzador d'habilitats acadèmiques i socials. Engloba un conjunt de pràctiques a través de les quals els alumnes treballaran conjuntament per assolir objectius comuns, el que permetrà que tots els alumnes en major o menor mesura assoleixen els objectius plantejats.

Propiciar espais en què prevalga el comú davant el més individualista o competitiu ha de ser un objectiu en una escola amb un marcat ideari cristià.

Aprendre de forma cooperativa millora la implicació dels alumnes en el seu propi aprenentatge, augmentant el temps de dedicació i la motivació. Els fa posar en pràctica els processos de comprensió, recerca i maneig de la informació, respecte a les aportacions del company i posada al servei de l'altre les habilitats i coneixements propis.

Coneixement a l'abast de tots

Tots els alumnes són intel•ligents, des d'aquesta premissa entenem que encara que no de la mateixa manera tots poden tenir accés al coneixement.

El disseny d'activitats en què es treballen els diferents conceptes, especialment els de major dificultat, de diferents formes, atenent les diferents intel•ligències millorarà l'accés al coneixement a tots els nostres alumnes.

- Interpersonal

- Intrapersonal

- Lingüística

- Lògica i matemàtica

- Visual-espacial

- Naturalista

- Musical

- Kinestèsica-corporal

Projectes de Comprensió

Els Projectes de Comprensió faciliten l'aprenentatge i l'assimilació de continguts de les diferents àrees i estan basats en una metodologia innovadora de la Universitat de Harvard que va sorgir a través del Projecte Zero, fonamentat en el treball de les Intel•ligències Múltiples de Howard Gardner.

La seua finalitat és fer que els alumnes porten a terme una diversitat d'accions o tasques (acompliments) que demostren que l'alumne entén el tema proposat (tòpic generatiu) i al mateix temps ho amplie i siga capaç d'assimilar el seu coneixement i utilitzar-lo en altres ocasions . D'aquesta manera el que s'ha après passa a formar part del seu banc de recursos i competències.

Els projectes de comprensió faciliten el procés d'aprenentatge dels alumnes, potencien totes les intel•ligències, afavoreixen un aprenentatge més reflexiu i permeten aplicar l'après en altres contextos.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar la teva experiència d'usuari Acceptar Més informació