ESTRUCTURA

DOS CURSOS (1r i 2n) I DUES MODALITATS:

Ciències (C)

Humanitats i Ciències Socials (HCS)

 

EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Alt percentatge (85-90%) d'alumnes presentats a la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) al juny.

El 100% d'aptes a la PAU en els últims anys.

El 80% dels nostres alumnes aconsegueixen matricular-se en les seues primeres opcions.

 

METODOLOGIA

Ús de l'iPad com a eina bàsica per a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Metodologia flexible que integra destreses de pensament, treball per projectes, classes magistrals, aprenentatge actiu de l'alumne.

 

TRACTE PERSONALITZAT

En Domus és clau la tasca del tutor / a en l'acompanyament en aquesta etapa. Tant per als alumnes com per als pares, sentir la proximitat i el compromís del tutor / a, és una realitat que ajuda a entendre i cursar amb èxit l'últim tram del seu recorregut formatiu. Lliurament de notes personalitzada, comunicació fluïda de la marxa de l'alumne a través de la plataforma Alèxia.

 

PRESA DE DECISIONS

Gabinet Psicopedagògic: posada en marxa d'estratègies per a l'elecció d'estudis superiors, maneig de l'estrès (exposicions, entrevistes, exàmens ...). Educar en l'assertivitat i en l'autoestima.

 

IDIOMES

Grups reduïts per a la pràctica d'Anglès oral.

Oferta de Francès com a segon idioma durant tota l'etapa.

Orientació en la preparació del nivell Mitjà (C1) de Valencià.

 

TALLERS FORMATIUS

Cicle de xerrades amb temàtiques interdisciplinars.

- Perfil professional, com fer un currículum.

- La cooperació internacional, tasca de tots.

- L'empresa, el món real.

(Joves professionals aconsellen des de la seua experiència)

- I després de Domus, què?

(Antics alumes apropen els nostres alumnes a la realitat universitària)

-Creixement personal.

(Aprèn a potenciar les teues qualitats)

 

ESCOLA DE SALUT

Basada en un model de salut que inclou la interacció dels aspectes físics, mentals, socials i ambientals. Centrat en la participació activa dels alumnes, amb una sèrie de mètodes variats per desenvolupar diferents destreses.

 

TALLERS ESCOLA DE SALUT

 

RELAXACIÓ I AUTOCONTROL

L'ESCOLTA ACTIVA

L'AFECTIVITAT

SEXUALITAT

 

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ

Moment important en el seu camí d'acostament a Jesús, en què es plantegen de forma madura i responsable el seu paper i compromís a l'església del present i del futur.

Unes de les experiències més intenses d'aquesta preparació és la peregrinació a Santiago de Compostel·la, com un temps de trobada i interiorització.

 

ALTRES ACTIVITATS

Descobrint una Època, projecte cultural de Centre.

Participació en diferents olimpíades universitàries (Matemàtiques, Economia ...)

Certamen Literari.

 

ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA I PROFESSIONAL

Visita a totes les universitats públiques (UV-UPV) per conèixer la seUa oferta i la presentació d'algunes propostes universitàries privades i de mòduls superiors de formació professional.

Pràctiques a la Universitat (Facultats de Química, Biologia, Ciències del Mar, ESIC ...)

Jornades de pràctiques en empreses.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar la teva experiència d'usuari Acceptar Més informació